Матурски за 2018.-2019. годину

ТЕМЕ ЗА МАТУРСКИ ПРАКТИЧАН РАД И ПИТАЊА ЗА УСМЕНИ ИСПИТ ИЗ ИЗБОРНОГ ПРЕДМЕТА

за 2018-2019 школску годину:

 

Подручје рада:     МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА

Образовни профил:  ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ

ТЕМЕ ЗА ЗАВРШНИ ИСПИТ

Образовни профил:  ОПЕРАТЕР МАШИНСКЕ ОБРАДЕ 

 

Подручје рада:     ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО

Образовни профил: ТЕХНИЧАР ЗА ОБЛИКОВАЊЕ ГРАФИЧКИХ ПРОИЗВОДА 

 

Подручје рада:    ГЕОЛОГИЈА, РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈА

Образовни профил:  ТЕХНИЧАР ЗА РЕЦИКЛАЖУ – ОГЛЕД

 

Подручје рада : ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

 

 

ТЕМЕ ЗА ЗАВРШНИ ИСПИТ ЗА УЧЕНИКЕ КОЈИ СЕ ВАНРЕДНО ШКОЛУЈУ

 Образовни профил:  ЗА СВЕ ОБРАЗОВНЕ ПРОФИЛЕ

 

.
Please follow and like us: