Активности

У циљу промоције образовних профила који се уписују у Техничкој школи у Ужицу у школској 2017-2018.години, а у сарадњи са основним школама, организоване су посете ученика осмих разреда. Ученици су присуствовали часовима у нашој школи. обишли су кабинете и радионице и упознали се са начином рада. Посете су организоване по следећем распореду:

Школа

Датум Време Задужени наставник

Стари град

3.4.2017. 8 ,30

Поњавић Оливера,

Старчевић Татјана

Нада Матић

6.4.2017. 11,15

Јелисијевић Марина

Нада Матић 7.4.2017. 17,45

Продановић Данијела

Прва основна

18.4.2017. 17 , 40

Јелисијевић Марина

Прва основна-Стапари

18.4.2017. 14

Продановић Данијела

Алекса Дејовић

19.4.2017. 11

Поњавић Оливера,

Старчевић Татјана

Слободан Секулић

20.4.2017. 1130

Јелисијевић Марина

Прва основна

20.4.2017. 1740

Јелисијевић Марина

Слободан Секулић

24.4.2017. 1130

СтарчевићТатјана

Душан Јерковић

24.4.2017. 9 ,35

Јелисијевић Марина

Слободан Секулић

25.4.2017. 12,00

Поњавић Оливера

Душан Јерковић

25.4.2017. 14,00

Долаш Андријана

Душан Јерковић

25.4.2017. 16 ,05

Продановић Данијела

Душан Јерковић

26.4.2017. 7 ,30

Страњаковић Ружица

Душан Јерковић

27.4.2017. 7 , 30

СтарчевићТатјана

Стари град

27.4.2017. 9 , 45

Продановић Данијела

Стари град

28.4.2017. 12 , 15

Јелисијевић Марина

Душан Јерковић

28.4.2017. 14,00

Јелисијевић  Марина

Нада Матић

28.4.2017. 17,50

Продановић Данијела, Старчевић Татјана

Нада Матић,

ученик са посебним потребама

4.5.2017. 12,15

Ивана Марјановић