У школској 2020-2021.г. у овај образовни профил уписује се 15 ученика.

У току свог трогодишњег школовања ученици стичу знања и вештине израде делова и монтирање металних конструкција, процесне опреме и заваривање.

 
Овај образовни профил оспособљава ученике за: израду делова металних конструкција механичком обрадом, спајање делова металних конструкција, контролу квалитета браварских радова према прописима и нормативима, заваривање и спајање делова меким и тврдим лемљењем и лепљењем, контролу квалитета рада при заваривању.
Ученици током прве године стичу практична знања у школској радионици један дан недељно. У другој години практична настава се одвија два дана недељно, а у трећој години три дана недељно у компанији која сарађује са школом.
Комбиновањем знања које стичу у школи, уз практична знања и вештине које стичу у компанији, ученици се на прави начин оспособљављају за потребе привреде и тиме добијају боље шансе за запослење по завршетку школовања.

    

ГДЕ МОГУ ДА СЕ ЗАПОСЛЕ?

У компанијама за обраду метала, самосталне радионице, израда, монтажа и уградња металних конструкција.

Moгу наставити школовање на високим школама струковних студија.

Преузмите Бравар Заваривач PDF