Документа

Годишњи план рада школе за школску 2018/2019. годину

Извештај о реализацији Годишњег плана рада у школској 2017/2018. години

Информатор о раду Техничке школе

КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА

Критеријуми оцењивања – машинство

Критеријуми оцењивања – електротехника

Критеријуми оцењивања – металургија, графичарство и обрада дрвета

Критеријуми оцењивања – практична настава

Критеријуми оцењивања – матемаика и информатика

Критеријуми оцењивања – српски језик и књижевност

Критеријуми оцењивања – енглески језик

Критеријуми оцењивања – физичко васпитање

Критеријуми оцењивања – друштвене науке

Критеријуми оцењивања – природне науке