Документа

Статут Техничке школе

Информатор о раду Техничке школе

Финансијски план за 2020. годину

Финансијски извештај за 2019. годину

КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА

Критеријуми оцењивања – машинство

Критеријуми оцењивања – електротехника

Критеријуми оцењивања – металургија, графичарство и обрада дрвета

Критеријуми оцењивања – практична настава

Критеријуми оцењивања – матемаика и информатика

Критеријуми оцењивања – српски језик и књижевност

Критеријуми оцењивања – енглески језик

Критеријуми оцењивања – физичко васпитање

Критеријуми оцењивања – друштвене науке

Критеријуми оцењивања – природне науке