Електротехничар телекомуникација

У школској 2020-2021.г. у овај образовни профил уписује се 30 ученика.

Електротехничари телекомуникација стичу потребна знања, вештине и ставове који их воде ка веома спремним и добро обученим стручњацима у области телекомуникација, траженим на тржишту рада, како код нас тако и у свету.
У току четворогодишњег школовања електротехничар телекомуникација оспособљава се да:
• Монтира и тестира уређаје и опрему у оквиру различитих телекомуникационих система,
• Одржава телекомуникациону мрежу, опрему и уређаје,
• Врши мерења на телекомуникационим мрежама и уређајима,
• Употребљава информатичке технологије у прикупљању, организовању и коришћењу информација у раду и свакодневном животу,
• Отклања уочене грешке и кварове у оквиру различитих телекомуникационих система и о томе води техничку документацију, савесно, одговорно и уредно обавља поверене му послове, ефикасно организује време и рад у тиму,
• Испољава позитиван однос према професионално-етичким нормама и вредностима.

Телекомуникациони системи су свуда око нас, од обичних кућних телефонских апарата, кабловске и HD телевизије, преко мини централа, интерфонских система, видео надзора, у зградама, „паметних кућа“, до Телекома, оптичког преноса сигнала, мобилне телефоније и GPRS- ова за навигацију, као и великих фабричких постројења у којима је неопходно постојање телекоминикационе опреме. Због сталног напредка технике у којој више нема оштрих граница између појединих стручних подручја појавила се потреба за стручњацима који ће моћи пројектовати, руковати и одржавати овако сложене системе.

Tabela Telekom

На следећем линку можете погледати приручник за полагање матурског испита

Преузмите Електротехничар телекомуникација PDF