Ливац и ваљаоничар

У две готово највеће компаније у нашем крају Импол Севал а.д. и Ваљаоница бакра а.д. постоји реална потреба за овим занимањима већ дужи низ година, а нарочито што ће у наредних пет година велики број ових кадрова отићи у пензију

ЛИВАЦ ВАЉАОНИЧАР
трогдишњи образовни профили
Ни ливнице ни ваљаонице нису као што су некада биле!
   

Ливци

Ученици стичу знања и вештине за прераду метала и легура у течном стању различитим поступцима ливења.

Ваљаоничари

Ученици стичу знања и вештине за прераду метала и легура у  чврстом стању пластичном деформацијом поступком ваљања.

Практична настава се реализује у погонима Импол Севала – ваљаонице алуминијума из Севојна  и Ваљаонице бакра Севојно а.д.

Импол Севал – ваљаоница алуминијума Севојно (ливница)

Ваљаоница бакра Севојно

 

ИСХОДИ ОБРАЗОВАЊА

По завршетку трогодишњег школовања ученик:

Ливац

  • познаје и примењује одговарајуће технолошке процесе израде одливака и организацију рада у ливницама;
  • израђује калупе, језгра и систем за уливање;
  • припрема шаржу (различите врсте метала и легура) за  топљење и ливење;
  • опслужују машине и уређаје који се користе  у погонима за добијање и прераду метала и легура;
  • израђује различите одливке у погледу димензија, облика и врсте материјала различитим поступцима ливења;
  • препознаје и спроводи дораду одливака услед насталих грешака при ливењу…

 

Ваљаоничар

·      познаје и примењује одговарајуће технолошке процесе  ваљања и  организацију рада у ваљаоницама;

·      врши прераду метала и легура ваљањем;

·      контролише и прати параметре током процеса ваљања;

·      опслужује постројења и уређаје  за прераду метала и легура ваљањем;

·      контролише производе ваљања…

 

МОГУЋНОСТИ ПОСЛЕ ЗАВРШЕНОГ СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА

Запослење

  • У  ливницама Импол Севала а.д.   и Ваљаонице бакра а.д. у Севојну, у  свим предузећима која се баве прерадом метала ливењем,  могућност самосталног бављења ливењем.

Урађено у уметничкој ливници у Сивцу

  • У  ваљаоници алуминијума  Импол Севал а.д.  и Ваљаоници  бакра а.д.  у Севојну

НАСТАВАК ШКОЛОВАЊА

На високим школама струковних студија

Блиц, 12.11.2013.

Ливци из Севојна као космонаути

Аутор текста Владимир Лојаница

…МВ (25), ливац по струци, најмлађи је мајстор у историји фабрике. У климатизованој кућици усред погона он командује рачунаром који води процес ливења: од уласка сировине у пећ, до изласка блока, полупроизвода…

„Додира са металом немам, систем све ради сам. На дисплејима пратим параметре, брзину ливења, температуру воде и метала, па ако до каквих одступања дође, моје је да их тастерима коригујем. Информатика је овде основ, учио сам је од старијих колега који су обуку прошли у Америци“– каже МВ.