Оператер машинске обраде

У школској 2020-2021.г. у овај образовни профил уписује се 15 ученика.

У току свог трогодишњег школовања ученици стичу знања и вештине израде машинских делова на конвенционалним, али и најсавременијим компјутерски управљаним машинама.

Masinstvo-27
ИСХОДИ ОБРАЗОВАЊА
Припрема и израда делова на конвенционалним алатним машинама (струг, глодалица, бушилица, брусилица),
Припрама и израда на CNC машинама (компјутерски управљане машине),
Самостално управљање конвенционалним и CNC машинама,
Самостална организација радног места,
Самостално мерење и контролисање изратка у производном процесу,
Самостална примена мера заштите и безбедности на раду,
Развијање свести о сопственим вредностима и вредностима окружења.
Дата је предност практичним знањима и вештинама као и стручним предметима, тако да се кроз практичну наставу (I разред-један дан, II разред-два дана, III разред-три дана у недељи) у потпуности реализују циљеви занимања. Школа поседује радионицу за релаизацију практичне наставе и савремени кабинет за наставу технологије.
У прва два разреда ученици стичу знања и вештине за рад на свим конвенционалним алатним машинама за обраду резањем, а у трећем разреду опредељују се да ли ће бити глодачи или стругари, како би усавршили своје вештине и оспособили се за управљање и рад на CNC машинама (CNC струг, CNC голодалица).

Masinstvo-3      Masinstvo-5

ГДЕ МОГУ ДА СЕ ЗАПОСЛЕ?
Машинска производња
Фабрике алата
Самостална радионица
Фирме у окружењу које поседују ЦНЦ машине

Moгу наставити школовање на високим школама струковних студија

На следећем линку можете погледати приручник за полагање матурског испита

Преузмите Оператер машинске обраде PDF