У школској 2019-2020.г.- у овај образовни профил уписује се 30 ученика.
Ово је нови образовни профил израђен по иновативном моделу образовања, усмерен на школовање кадрова потребних Импол Севалу ваљаоници алуминијума из Севојна и Ваљаоници бакра у Севојну.


У току трогодишњег школовања, Оператер за прераду метала стиче потребна знања из прераде метала:
• топљењем и ливењем
• ваљањем
• пресовањем и извлачењем
Оператер за прераду метала је образовни профил настао на иницијативу Ваљаонице бакра и Импол Севала у Севојну. Потреба за овим образовним профилом је настала због проблема недостатка кадрова, а оба друштва планирају да у наредних 3-5 година запoсле 70-80 радника за непосредан рад у производњи. Захваљујући савременим технологијама сам производни процес је унапређен, па су услови за рад у производним погонима знатно побољшани.
Ученици ће реализовати практичну наставу у погонима ова два друштва и то у првом разреду један дан недељно, у другом разреду два дана, а у трећем разреду три дана недељно.
У прва два разреда ученици стичу знања и вештине везане за све наведене технологије прераде метала, а у трећем разреду се опредељују за једну од понуђене три изборне технологије прераде и реализују изборну практичну наставу у складу са изабраном изборном технологијом. Овај образовни профил обезбеђује три излаза након завршетка школовања: ливац, ваљаоничар и извлачилац.

ПОСАО
У компанијама за прераду метала.
ДАЉЕ ШКОЛОВАЊЕ:
ВИСОКЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

Преузмите Оператер за прераду метала pdf