ORACLE

 

ORACLE је светски лидер у области база података, информационих система  и Java програмских решења. Компанија остварује и сарадњу са образовним установама, обезбеђујући при том сопствене ресурсе и експертизу, а све у циљу едуковања младих стручњака из области информационо комуникационих технологија. 

Техничка школа је од 2016. године члан ORACLE Академије (Oracle Academy). Наши ученици могу бесплатно слушати програме: 

1.       Database Design and Programming with SQL 

2.        Database Programming with PL/SQL 

3.        Java Fundamentals 

4.        Java Programming 

 

Ови курсеви отварају могућности за даље усавршавање из области програмирања и коришћења релационих база података. 

После одслушаног курса, ученици су оспособљени за полагање тестова у оквиру наведених области. 

Више информација о курсевима компаније ORACLE: https://academy.oracle.com/index.html