Машинство

Техничар за компјутерско управљање (ЦНЦ) машина              Упис

Техничар за роботику                                                                         Упис

Оператер машинске обраде                                                             Упис

Бравар – заваривач                                                                             Упис