Техничар за контролу у металургији                  Упис

Оператер за прераду метала

Техничар за рециклажу

Ливац – Ваљаоничар