Подручја рада
Претрага
ЦРТАЊЕ ТРОСТРАНЕ ПРИЗМЕ

ЦРТАЊЕ ТРОСТРАНЕ ПРИЗМЕ У РАВНИ И ЊЕНИХ ПРОЈЕКЦИЈА

 

 

 

 

  1. Нацртати тространу призму чији је базис у хоризонталници .

  2. Произвољно узабрати координате за А,В,С и означити темена призме.

  3. Нацртати стрелице (дебље линије) S1,S2 и S3  које показују како се призма пројицира на пројекцијске равни H,F и P.

  4. Цртање пројекције (на основу претходно стечених теоријских знања).

  5. Снимање и затварање документа.

image001.jpg