Техничар мехатронике

У школској 2020-2021.г. у овај образовни профил уписује се 30 ученика.

Мехатроника је интердисциплинарно подручје које повезује знања из електронике, машинства и рачунарства. Мехатроничари су најфлексибилнији, најспремнији и добро обучени стручњаци будућности, тражени на тржишту рада, како код нас тако и у свету.
У току четворогодишњег школовања техничар мехатронике оспособњава се да :
• Помоћу рачунара спроводи управљање и регулацију процеса,
• Програмира микроконтролере и PLC-ове,
• Ради са роботом и познаје сензорске системе,
• Познаје електропнеуматске и електрохидрауличне елементе,
• Тестира и дијагностикује мехатронски систем,
• Отклања уочене грешке и кварове система и о томе води техничку документацију, савесно, одговорно и уредно обавља поверене му послове, ефикасно организује време и рад у тиму,

Високоаутоматизовани системи су свуда око, од музичких и видео уређаја до фабричких постројења. Због сталног напредка технике у којој више нема оштрих граница између појединих стручних подручја појавила се потреба за стручњацима који ће моћи пројектовати, руковати и одржавати овако сложене системе.

МОГУЋНОСТИ ПОСЛЕ ЗАВРШЕНОГ ОБРАЗОВАЊА:
ПОСАО – аутомобилска индустрија, авио компаније, телевизијски студији, хемијска индустрија, област медицине (израда пејсмекера, апарата за ултра звук, зуботехника…) мерења, контроле и кибернетике, електропривреда, машинска и електроиндустрија, роботика…
ДАЉЕ ОБРАЗОВАЊЕ :
ФАКУЛТЕТ – сви факултети
ВИСОКЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА – све високе школе

Tabela Mehatronika

На следећем линку можете погледати приручник за полагање матурског испита

Преузмите Tехничар мехатронике PDF