Техничар за компјутерско управљање (ЦНЦ) машина

У школској 2020-2021.г. у овај образовни профил уписује се 30 ученика.

У току свог четворогодишњег школовања ученици стичу знања о савременим технолошким процесима на бази технолигија компјутерског управљања.
Oвај образовни профил омогућава ученицима да у потпуности:

  • Овладавају програмирањем компјутерски управљаним машинама,
  • Стичу основна знања о технолошким могућностима обрадних система са компјутерским управљањем,
  • Оспособљавају се за повезивање знања теоријских основа обрадних процеса и принципа пројектовања нових производа и технолошкох процеса уз подршку рачунара (CAD-CAM системи),
  • Упознају се са технолошким могућностима компјутерских управљаних обрадних система,
  • Стичу основна знања о пројектовању технологије за компјутерски управљане машине и оспосољављају за њену примену,
  • Упознају функције управљачке јединице и оспособљавају се за примену носилаца информација, уношење и тестирање програма.
  • Развијају смисао за сарадњу са пројектантима производа, конструкторима као и операторима за компјутерски управљане машине и са свим осталим значајним субјектима у пословном систему.

Ученици по завршеној школи нису везани само за индустрију, него и за друге привредне и ванприведне делатности:

  • Фармацију
  • Медицину
  • Текстилну индустрију…

Настава је очигледна и спроводи се уз примену савремених наставних средстава и учила (видео-бим, рачунари, симулатори радне машине, као и саме машине на којима је постављен индустријски софтвер), тако да ученици по завршетку овог школовања бивају оспособљени за практичан рад и примену свега што су кроз школовање научили.
ДАЉА ПРОХОДНОСТ:
ПОСАО – Нове технологије (CNC опрема)
ДАЉЕ ШКОЛОВАЊЕ:
ФАКУЛТЕТ – машински, технички, информатички, економски, менаџмент ….
ВИСОКЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
Машинство, информатика, електротехника….

Masinstvo-15

Tabela Upravaljanje

Преузмите Tехничар за компјутерско управљање PDF