Техничар за обликовање графичких производа

У школској 2018-2019.г.- у овај образовни профил уписује се 30 ученика

Четворогодишње занимање.
Вежбе и практична настава обавља се у групама. Кроз практичан рад ученици се баве цртањем, сликањем и компјутерском графиком.
Техничар за обликовање графичких производа на основу захтева клијента дизајнира графичке производе попут визит карти, календара, постера, брошура, разних других штампаних рекламних материјала, али и новина, часописа, књига итд.

Примењује знања из области ликовних и примењених уметности и одговарајућих компјутерских програма. Техничар за обликовање графичких производа (дизајнер графичких производа) прати целокупан процес израде графичког производа у штампарији.

Ради индивидуално и тимски, претежно за рачунаром.

ПОСАО

Техничар за обликовање графичких производа може радити у штампаријама, фирмама, електронским медијима.., или самостално.

Могући наставак образовања:
Више школе и факултети које образују графичке дизајнере, индустријске дизајнере, фотографе, мултимедијалне уметнике, веб дизајнере, сликаре…
Сви факултети и више школе

ПРЕДМЕТИ

Уколико желите више информација