Техничар за роботику

У школској 2020-2021.г. у овај образовни профил уписује се 30 ученика.

У току свог четворогодишњег школовања ученици стичу знања из области роботике као мултидисциплинарне научне области. До знања и вештина долазе кроз изучавање теорије из области роботике система, мехатронских компоненти и вештачке интелигенције као и кроз њихову примену у реалном окружењу.
Oвај образовни профил омогућава ученицима да у потпуности:

 • упознају функционалну структуру робота и међусобну повезаност елемената структуре у целину
 • упознају пренос кретања и оптерећења механизама робота током послуживања производних система
 • савладају управљање роботима током рада
 • стичу основна знања о програмирању рада робота за одређене технолошке процесе. Ученици кроз вежбе науче да програмирају најједноставнијег робота, да раде са додатним конпонентама (сензорима, камерама…) и, што је најважније, упознају се са могућностима укључивања таквих робота у аутоматизовану производну линију, тј. обучени су да опслужују ЦНЦ машине.
Робот у индустрији
Робот у индустрији

Ученици по завршеној школи нису везани само за индустрију, него и за друге привредне и ванприведне делатности:
– Фармацију
– Медицину
– Текстилну индустрију…
Настава је очигледна и спроводи се уз примену савремених наставних средстава и учила у посебно опремњеним кабинетима ,тако да ученици по завршетку овог школовања бивају оспособљени за практичан рад и примену свега што су кроз школовање научили.

Одаберите роботику ако:

 • сматрате да сте посебни
 • би сте одабрали да упишете Техничку гимназију, али она, нажалост, још увек не постоји у нашој земљи
 • сте истовремено талентовани за технику и природне науке
 • умете да логички мислите и закључујете
 • се не стидите да признате да волите да учите
 • волите да стимулишете своју интелигенцију новим изазовима
 • желите да Вам Ваши професори посвете посебну пажњу
 • разумете шта су нове технологије
 • схватате да је будућност већ дошла и да је, у техници, цела ослоњена на роботику и потпуну аутоматизацију
 • желите рад на најсавременијој опреми
Робот на Марсу
Робот на Марсу

ПОСАО
Нове технологије (CNC опрема)
ДАЉЕ ШКОЛОВАЊЕ:
ФАКУЛТЕТ – машински, елетротехнички,
информатички, економски, менаџмент….
ВИСОКЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

Tabela Robotika   Преузмите Техничар за роботику pdf