Упис за 2017/2018.

План уписа: Школа је Министарству просвете, науке и технолошког развоја предложила упис следећих образовних профила за први разред школске 2017/2018. године: техничар за компјутерско управљање, техничар за роботику, оператер машинске обраде (подручје рада машинство и обрада метала); електротехничар информационих технологија – оглед, електротехничар телекомуникација и техничар мехатронике (електротехника); оператер за прераду метала – нови образовни профил (металургија); техничар за графичку припрему – нови образовни профил (графичарство) и оператер за израду намештаја (обрада дрвета).