План уписа: Школа је Министарству просвете, науке и технолошког развоја предложила упис следећих образовних профила за први разред школске 2020/2021. године:

МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА: Техничар за компјутерско управљање (ЦНЦ) машина, Техничар за роботику, Оператер машинске обраде, Бравар – Заваривач;

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА: Електротехничар информационих технологија, Електротехничар телекомуникација, Техничар мехатронике;

МЕТАЛУРГИЈА: Оператер за прераду метала;

ГРАФИЧАРСТВО: Tехничар за обликовање графичких производа;

ШУМАРСТВО И ОБРАДА ДРВЕТА: Оператер за израду намештаја;

ДЕЦА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ: БРАВАР – трогодишњи образовни профил (МАШИНСТВО) и ПОМОЋНИК КЊИГОВЕСЦА – трогодишњи образовни профил (ГРАФИЧАРАСТВО).