ЕЛЕКТРОТЕХНИКА УПИС

У оквиру овог подручја рада у школској 2016/17.години  уписујемо следеће образовне профиле:

  • у четворогодишњем трајању
  1.  Електротехничар информационих технологија – оглед                                             24 ученика
  2.   Електротехничар телекомуникација                                                                               30 ученика
  3.  Техничар мехатронике                                                                                                        30 ученика