ГРАФИЧАРСТВО УПИС

У оквиру овог креативног подручја рада у школској 2016/2017. години уписујемо 30 техничара за обликовање графичких производа у четворогодишњем трајању.

Овај образовни профил нуди могућност да постанете „комплетна личност“ која ће имати широк спектар знања и вештина која су потребна како данас, тако и у будућности.

Пехари са републичких такмичења
Пехари са републичких такмичења