МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА УПИС

У оквиру овог подручја рада у школској 2016/2017.години  уписујемо следеће образовне профиле:

  • у четворогодишњем трајању
  1.  Техничар роботике                                                                  30 ученика
  2.  Техничар за компјутерско управљање                               30 ученика

 

  • у трогодишњем трајању
  1. Оператер машинске обраде                                                  30 ученика