МЕТАЛУРГИЈА УПИС

ЛИВАЦ И ВАЉАОНИЧАР су дефицитарна занимања.

ДЕФИЦИТАРНА ЗАНИМАЊА СУ:
– За којима постоји реална потреба привреде за запошљавањем, односно, за која су се компаније обраћале Националној служби за запошљавање.
– Не школују се у дужем временском периоду.
– Не постоје кадрови на евиденцији незапослених лица.

Sevojno032

Металуршка производна занимања ливац и ваљаоничар се не уписују више од 10 година. У две, готово највеће компаније у нашем крају Импол Севал а.д. и Ваљаоница бакра а.д. постоји реална потреба за овим занимањима већ дужи низ година, а нарочито што ће у наредних пет година велики број ових кадрова отићи у пензију.

Sevojno020

Практична настава ће се реализовати у погонима ових компанија. Ни ливнице ни ваљаонице нису оно што су некад биле, јер је све аутоматизовано и процесима се управља путем рачунара. Ученици који упишу ове образовне профиле ће брзо, лако и сигурно доћи до запослења.

P1510008

Ни ливнице ни ваљаонице нису као што су некада биле!

5