Потребна документација

Учесници конкурса подносе школи следећа документа :

  1. Пријаву за упис;
  2. Уверење о положеном завршном испиту и оригинално сведочанство о завршеном основном образовању и васпитању, односно оригинално сведочанство о завршеној основној школи;
  3. Извод из матичне књиге рођених (може бити старији од шест месеци);
  4. Лекарско уверење о испуњавању здравствених услова, ако су они прописани за образовни профил за који конкуришу.

За упис у гимназије и образовне профиле за које то није предвиђено није потребно подносити потврду о испуњавању здравствених услова.