На линку можете преузети документацију

Конкурсна документација за ЈНМВ 2/17 рачунари

Позив за подношење понуда