На позив председника Општине Тутин, Шемсудина Кучевића, и директора Техничке школе из Тутина, Ислама Селмановића, директор Техничке школе Драган Туцаковић и помоћник директора Јелена Павловић присуствовали су састанку који је у Општинској управи у Тутину организован поводом нове методологије уписа у средње школе у петак, 24. фебруара 2017. године.

Драган Туцаковић је презентовао јавно – приватно партнерство у оквиру кога је настао образовни профил оператер за израду намештаја који се у Техничкој школи у Ужицу реализује у дуалном систему образовања.

Састанку су присуствовали представници привредних друштава из Тутина која се баве израдом намештаја и заинтересована су за овакав начин школовања ученика, као и представници Школске управе и Регионалне привредне коморе из Краљева.

Закључак овог састанка је да ће Техничка школа у Тутину увести дуално образовање како би се школовањем ученика обезбедили потребни кадрови за привреду и омогућило брже запошљавање младих људи.