У Ваљаоници бакра Севојно је представљен нови образовни профил под радним називом „Oператер за прераду метала“, у подручју рада Геологија, рударство и металургија, група Металургија, настао после вишемесечног рада као резултат  јавно – приватног партнерства између образовања и привреде.

Презентацији, која је одржана 31. марта 2017. године, присуствовали су представници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, градоначелник Ужица, директори основних школа из Ужица, као и сарадници на изради образовног профила по иновативном моделу из Импол Севала, Ваљаонице бакра, Техничке школе из Ужица и Регионалне привредне коморе.

Техничка школа из Ужица је предложила Министарству да се у први разред школске 2017/2018. године упише једно одељења са 30 ученика овог производног занимања, за које је привреда исказала потребу. У оквиру овог образовног профила металуршке струке, по моделу дуалног образовања треба да се школује нова генерација стручних радника која би требало да дугорочно реши проблем проналажења квалификованих кадрова у великим привредним друштвима Ваљаоница бакра и Импол Севал Ваљаоница алуминијума у Севојну.

Практична настава ће се реализовати у фабричким халама ова два предузећа тако да ће ученици, по успешном завршетку трогодишњег школовања, моћи да добију запослење и одмах да се укључе у процес рада.