Тегничка школа у Ужицу је домаћин XXV Регионалног  такмичења ученика машинских школа, регион Запад, у суорганизацији са Заједницом машинских школа Републике Србије. Ученици из 5  школа такмичиће се 21. априла 2017. године у програмирању робота и програмирању компјутерски управљаних машина.

Програм и сатница

ПРОГРАМИРАЊЕ КОМПЈУТЕРСКИ УПРАВЉАНИХ МАШИНА

II Регионално такмичење ученика средњих машинских школа

Време   Програм такмичења
09.00 – 09.25 Окупљање учесника и пријављивање такмичара; доручак за ученике и професоре у школи
09.25 – 09.35 Свечано отварање такмичења
9.35 – 12.35 Израда практичног рада
11.30 – 12.30 Презентација за менторе   –  Иновативни модел образовања
13.00 – 14.00 Ручак за такмичаре и менторе
14.15 – 15.15 Решавање теста знања
18.00 Објављивање привремених  резултата на огласној табли школе
18.00 – 18.15 Рок за подношење жалби  Комисији за жалбе
18.30 Објављивање коначне  ранг  листе  на  огласној  табли школе
19.00 Уручивање диплома,  признања,  похвала  и  награда  ученицима и наставницима

ПРОГРАМИРАЊЕ РОБОТА

IV Регионално такмичење ученика средњих машинских школа

Време   Програм такмичења
09.00 – 09.25 Окупљање учесника и пријављивање такмичара; доручак за ученике и професоре у школи
09.25 – 09.35 Свечано отварање такмичења
10.30 – 13.30 Практичан рад
13.30 – 13.45 Жреб за тестирање програма робота
11.30 – 12.30 Презентација за менторе   –  Иновативни модел образовања
13.45 – 15.15 Ручак за такмичаре и менторе
15.15 – 17.30 Тестирање програма робота на терену
17.40 Објављивање привремених  резултата на огласној табли школе
17.40 – 17.45 Рок за подношење жалби Комисији за жалбе
17.50  Oбјављивање прве  ранг листе  на огласној табли школе
17.55 Утврђивање да ли две или више екипа имају исти број бодова и заузимају једно од прва три места, према објављеној првој ранг листи
18.00 Поновни рад модификованог трећег задатка
18.30 Објављивање привремених резултата после поновног рада модификованог трећег задатка на огласној табли школе
18.35 – 18.40 Рок за подношење жалби Комисији за жалбе
18.55 Објављивање коначне ранг листе на огласној табли школе
19.00 Уручивање диплома, признања, похвала и награда ученицима и наставницима