Пријављивање матурског, завршног и специјалистичког испита – од 26.05. до 02.06.2017. године од 8 до 15 сати у секретаријату школе.

Извлачење задатака за практични рад – 05.06. 2017. године по посебном распореду*

Одбрана практичног рада за завршни и специјалистички испит – 13.06.2017. године по посебном распореду*

Писмени испит из српског језика и књижевности – 05.06.2017. године од 09-12 часова

Усмени испит из изборног предмета – 13. и 14.06. 2017. године по посебном распореду*

Усмена одбрана матурског практичног рада – 15.06.2017. године по посебном распореду*

 

*- Распоред ће бити истакнут на огласној табли за ванредне ученике до 08.06.2017. године