Изложба „Илустрације текстова: динамички и статички мотиви у књижевном делу“

Изложба радова ученика која је постављена у школској библиотеци у јуну 2017. године је резултат пројекта Илустрације текстова: динамички и статички мотиви у књижевном делу. Ученици првог разреда (1.е1, 1.е2, 1.е3, 1.д, 1.м2) су илустровали, током целе школске године, текстовe, наставне јединице из књижевности, кроз приказивање мотива у књижевним делима путем: цртежа, стрипа, сликања различитим техникама, макета, колажа, оригами фигура, фотографија…

Циљ пројекта је да ученици разумеју сложену структуру књижевног дела, утврде знања из обрађених наставних јединица из књижевности, развију креативност и креативно мишљењe, а нарочито подстицање иновативности и истраживачког духа код ученика и неговања културе читања и развијање читалачких навика.