Кликните на линк:Планирани упис је у потпуности остварен.

Техничка школа Ужице је на упису за школску  2017/2018. годину у потпуности остварила планирани упис у свим подручјима рада и то: електротехника, машинство, графичарство, металургија и обрада дрвета.

Школа ће настојати да оправда указано поверење свих уписаних ученика и да задржи и унапреди ниво квалитета рада.