У Техничкој школи Ужице одржане су дводневне обуке под називом “Иновативни модел образовања у савременој школи“. Обукама су присуствовали наставници и директори из десет школа Србије: Техничка школа Бајина Башта, Друга техничка школа Крагујевац, Хемијско-технолошка школа Суботица, Дрвоарт Београд, Шумарска школа Краљево, Техничка школа “ Иван Сарић “Суботица, Машинско – електротехничка школа Прибој, Техничка школа Пријепоље, Техничка школа “Радоје Љубичић“ Ужице, Хемијско-технолошка школа Врање. Обуке су пратили и представници Министарства просвете, науке и технолошког развоја Рада маријановић ,представници ЗУОВ-а Гојко Бановић и Милан Бошковић, представници Привредне коморе Србије Мирјана Ковачевић и Ана Стојановић, представица задужена за образовање Града Ужица Марија Трмчић Богојевић , представница Трендтекса Пријепоље Суанита Челебић, представник Матис Ивањица Владан Ђорђевић, предствник програма развоја приватног сектора Златибор ПСД Бојан Цвијовић и представник медија Драгица Цвијовић.

Циљ обука је:
•Мотивисање школа да уводе промене ради унапређивања квалитета рада
•Подстицање школа на нове идеје које могу применити у својој средини
•Дисеминација знања и искустава која могу помоћи школама да остваре напредак у свом раду и сарадњи са окружењем
Педстављен je и пројекат ВИВЕТ који Техничка школа Ужице спроводи у сарадњи са Београдском отвореном школом, Универзитетом из Падове Италија и Интерпројектом из Бугарске.
Обуке су одржане 10. и 11. марта 2018. године.