ТЕМЕ ЗА МАТУРСКИ ПРАКТИЧАН РАД,

ПИТАЊА ЗА УСМЕНИ ИСПИТ ИЗ ИЗБОРНОГ ПРЕДМЕТА

И ТЕМЕ ЗА ЗАВРШНИ ИСПИТ

за 2020-2021. школску годину:

 

Подручје рада:     МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА

Образовни профил:  ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ

ТЕМЕ ЗА ЗАВРШНИ ИСПИТ

Образовни профил: Приручник за полагање завршног испита-  ОПЕРАТЕР МАШИНСКЕ ОБРАДЕ 

теме

 

Подручје рада:     ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО

Образовни профил: ТЕХНИЧАР ЗА ОБЛИКОВАЊЕ ГРАФИЧКИХ ПРОИЗВОДА 

 

Подручје рада:    ГЕОЛОГИЈА, РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈА

Образовни профил:  ТЕХНИЧАР ЗА РЕЦИКЛАЖУ –ЛИСТА РАДНИХ ЗАДАТАКА

Подручје рада : ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

Подручје рада : Шумарство и обрада дрвета

Образовни профил: Приручник за полагање завршног испита – Оператер за израду намештаја

Теме

ТЕМЕ ЗА ЗАВРШНИ ИСПИТ ЗА УЧЕНИКЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ

ТЕМЕ ЗА ЗАВРШНИ ИСПИТ ЗА УЧЕНИКЕ КОЈИ СЕ ВАНРЕДНО ШКОЛУЈУ

 Образовни профил:  ЗА СВЕ ОБРАЗОВНЕ ПРОФИЛЕ