Техничка школа, Ужице је 28.06.2018. године организовала састанак Националног саветодавног одбора. Састанку су присуствовали представници школске управе, просветне инспекције и Националне службе за запошљавање.

Састанак је био намењен упознавању актера у области образовања и запошљавања са материјалима произведеним у току пројекта. У уводном делу састанка директор Техничке школе је представио пројектни тим, након чега је уследила дискусија о креираном моделу за виртуелну праксу, онлајн платформи за организацију виртуелних пракси и плану пилотирања. Сви чланови одбора су веома позитивно оценили пројекат, а нарочито је истакнут потенцијал за применљивост пројекта у средњем стручном образовању, али и у образовању одраслих.