Tehnička škola, Užice je 28.06.2018. godine organizovala sastanak Nacionalnog savetodavnog odbora. Sastanku su prisustvovali predstavnici školske uprave, prosvetne inspekcije i Nacionalne službe za zapošljavanje.

Sastanak je bio namenjen upoznavanju aktera u oblasti obrazovanja i zapošljavanja sa materijalima proizvedenim u toku projekta. U uvodnom delu sastanka direktor Tehničke škole je predstavio projektni tim, nakon čega je usledila diskusija o kreiranom modelu za virtuelnu praksu, onlajn platformi za organizaciju virtuelnih praksi i planu pilotiranja. Svi članovi odbora su veoma pozitivno ocenili projekat, a naročito je istaknut potencijal za primenljivost projekta u srednjem stručnom obrazovanju, ali i u obrazovanju odraslih.