Писмена провера знања – први класификациони период