Ова обука одржана је у оквиру пројекта „“ВИВЕТ – Виртуелне праксе у области средњег стручног образовања „- фаза пилотирања пројекта. Пројекат „ВИВЕТ је подржан од стране Европске комисије кроз програм Еразмус+, Партнери Београдске отворене школе на овом пројекту су Интерпројецтс (Бугарска),  Техничка школа из Ужица (Србија) и Универзитет у Падови (Италија). Пројектне активности се реализују у периоду од 1. септембра 2017. године до 30. априла 2019. године.

Компаније које су узеле учешће су: Импол Севал, 3Д графика, Пулсар доо, Ин принт граф, Принт лине, Графо нова и Графика Тејић. Ове компаније су препозната као пример добре и иновативне праксе у области примене нових технологија и било су спремне да им пружимо   прилику за додатно усавршавање. Обуку су држати професори Техничке школе у Ужицу, који су уједно и творци електронске платформе за Виртуелне праксе.

Онлајн платформа подржава онлајн комуникацију и сарадњу између ученика у стручним школама и њихових ментора из компанија. На овај начин могуће је да ментори задају задатке ученицима, да прате њихову имплементацију и да им дају савете и упутства у сарадњи са наставницима из школе. Онлајн платформа представља оквир за организацију и координацију програма виртуелних пракси, обједињући разне доступне водиче и онлајн алате за комуникацију.