Писмена провера знања – други класификациони период