Позив за подношење понуда

Конкурсна документација за спровођење јавне набавкемале вредности – превоз ученика

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Одлука о закључењу оквирног споразума

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈНМВ 3/2019