Позив за подношење понуда

Конкурсна документација за спровођење јавне набавкемале вредности – превоз ученика

Одлуку о измени конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о закључењу оквирног споразума

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Обавештење о закљученом уговору о јавној набавци мале вредности ЈНМВ 3/2019