Позив за подношење понуда ЈНМВ1/2020

Конкурсна документација ЈНМВ 1/2020

Одлука о додели уговора ЈНМВ 1/2020.

Обавештење о закљученом уговору о јавној набавци мале вредности ЈНМВ 1/2020