Позив за подношење понуда ЈНМВ1/2020

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈНМВ 1/2020

Одлука о додели уговора ЈНМВ 1/2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈНМВ 1/2020