На основу дописа Министарства просвете, науке и технолошког развоја, имајући у виду актуелне епидемиолошке податке надлежних органа, тела и служби, са циљем превенције ширења грипа у популацији деце и младих, донета је Одлука да зимски распуст у Републици Србији ван територије АП Војводина, буде продужен до 21. фебруара 2020. године, а да први наставни дан буде 24. фебруар 2020. године.

Овим путем обавештавамо ученике и родитеље о новонасталој ситуацији.