У складу са дописом Министарства просвете, науке и технолошког развоја, деловодни број 610-00-259/2020-01 од 10.3.2020. године у вези здравствених препорука ради спречавања ширења инфекција, потребно је да сви укључени у образовно – васпитни рад у школи воде рачуна о личној хигијени и хигијени простора у коме бораве, а посебно да :

 • Што чешће перу руке сапуном,
 • Не додирују очи, уста и нос неопраним рукама,
 • Не размењују храну и не користе исте чаше и флашице за воду,
 • Употребљене папирне марамице и убрусе одлажу у корпе за отпатке,
 • Отворе прозоре како би се школски простор проветравао.

 

Препорука је и да се одложе прославе и групна дружења.

У школи су предузете све мере у складу са здравственим препорукама Министарства и то:

 

 • Редовно одржавање школског простора,
 • Прање и дезинфекција подова, зидова, врата и површина клупа,
 • Редовно снадбевање тоалета течним сапуном,
 • У свим одељењима ће часови одељењског старешине бити посвећени одржавању личне хигијене и непосредног окружења,
 • Ученички парламент ће реализовати активности које ће подстицати ученике на редовно одржавање личне хигијене и школског простора,
 • У оквиру наставних и ваннаставних активности, у складу са предметном облашћу, биће планиране васпитно – здравствене теме, односно упознавање са путевима вирусних инфекција и информисања.

 

Наведене препоруке су у функцији превенције ширења евентуалне инфекције и важно је не учествовати у ширењу дезинформација, већ водити рачуна о личној и општој хигијени током боравка у школи.

 

                                                                                                   Директор школе 

Драган Туцаковић  дипл.инж.