Погледајте прилог ТВ5 Ужице са директором Техничке школе, Драганом Туцаковићем, о активностима везаним за упис нове школске 2020/21. године. Разговарали смо о успесима ученика у ваннаставним активностима, Мicrosoft Office365 платформи коју школа користи од 2013. године и која је кориштена за наставу на даљину у време пандемије Covid19, као и упису ученика у нову школску годину, који наша школа врши на 5 подручја рада и то: машинство и обрада метала , електротехника, графичарство, металургија и обрадa дрвета.