На основу Одлуке о измени Календара активности за спровођење завршног испита и уписа у средњу школу за школску 2020/2021. годину, обавештавамо Вас да је нов датум за упис ученика у средње школе – први уписни круг 09. и 10.јул 2020. године од 08 до 15h.

Кандидати који су распоређени у школу и смер гимназије, односно образовни профил, упис могу да обаве на следећи начин:

1) коришћењем информационог система еУпис на Порталу еУправе, када се документа потребна за упис достављају школи директно из базе, у складу са прописима о заштити података о личности или

2) непосредно у школи, када подносе следећа документа:

  1. ПРИЈАВА ЗА УПИС:

Пријава треба да је читко попуњена

Ученици могу наставити само учење страног језика који су учили у основној школи

На пријави треба навести опредељење ученика за изборни предмет:

a) ВЕРСКА НАСТАВА

b) ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

2. УВЕРЕЊЕ О ПОЛОЖЕНОМ ЗАВРШНОМ ИСПИТУ И ОРИГИНАЛНО СВЕДОЧАНСТВО О ЗАВРШЕНОМ ОСНОВНОМ  ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ, ОДНОСНО ОРИГИНАЛНО СВЕДОЧАНСТВО О ЗАВРШЕНОЈ ОСНОВНОЈ ШКОЛИ;

3. ЛЕКАРСКО УВЕРЕЊЕ о испуњавању здравствених услова, прописаних за образовни профил за који ученик конкурише

Комисија за упис