У складу са препорукама наставни час траје 30 минута по следећем распореду звоњења.