Постоје два начина уписа:

  1. Подношење пријаве за упис ученика у средње школе електронским путем (после првог и после другог уписног круга)
    12.07.2021. године (понедељак) у 8 часова до 18.07.2021. године (недеља) у 24 часа.
  2. Подношење пријаве за упис ученика у средње школе за први уписни круг непосредно у школи 12.07.2021. године (понедељак) и 13.07.2021. године (уторак) 8-15 часова.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја омогућило је пријаву за упис ученика у средњу школу преко Портала еУправа. Те, у том случају, није неопходан долазак у школу ради уписа.

Уколико не искористите услугу преко Портала еУправа, морате извршити упис непосредно у просторијама Техничке школе. У том случају потребна је следећа документација:
– Пријава за упис
– Уверење о обављеном завршном испиту
– Оригинално сведочанство о завршеном основном образовању и васпитању
– Лекарско уверење за упис у средњу школу.

ВАЖНО ЗА НЕРАСПОРЕЂЕНЕ УЧЕНИКЕ

У Техничкој школи је након првог уписног круга остало непопуњених места у образовном профилу Оператер за прераду метала. Видимо се у другом уписном кругу!