Дописи Министарства просвете, науке и технолошког развоја за реализацију наставе за школску 2021/2022. годину

Одлука Тима о моделима наставе за почетак школске године

Погледај документ

Организовање и остваривање наставе у основним и средњим школама у школској 2021/2022. години

Погледај документ

Препоруке за почетак образовно-васпитног рада у школској 2021/2022. години

Погледај документ

Стручно упутство за организацију рада средњих школа 2021/2022. године

Погледај документ

Индикатори и граничне вредности

Погледај документ