Министарство просвете, науке и технолошког развоја доставило је упуства за реализацију настве у школској 2021/2022. години. Комплетну документацију у PDF формату преузмите кликом на назив докумета.

Одлука Тима о моделима наставе за почетак школске године

Организовање и остваривање наставе у основним и средњим школама у школској 2021/2022. години

Препоруке за почетак образовно-васпитног рада у школској 2021/2022. години

Стручно упутство за организацију рада средњих школа 2021/2022. године

Индикатори и граничне вредности