Препоруке за превенцију COVID-19

као и основне информације о принципима за спречавање ширења COVID-19 у школској средини, у PDF формату можете прегледати или преузети кликом на назив докумета.

Погледај документ