Поштовани родитељи и ученици,

Наша школа започиње наставни рад по ДРУГОМ МОДЕЛУ.

ДРУГИ МОДЕЛ ПОДРАЗУМЕВА:

Комбиновање наставе и vчења у школи и наставе и vчења на даљину.

Настава у средним школама се реализују по II моделу комбиновањем наставе и учења на даљину са непосредним радом у школи, што, измеђју осталог, подразумева следеће:

• Непосредан образовно-васпитни рад у школи се организује по групама на следећи начин: једне недеље прва гpyпa понедељком, средом и петком а друга уторком и четвртком. Наредне недеље гpyпe присуствују непосредно настави по обрнутом распореду;

•  Ученици у одељењима која имају преко 16 ученика деле се у две гpyпe

• Уколико је број ученика уодељењу мањи од 16 сви облици образовно васпитног рада реализују се без поделе на гpyпe непосредним радом у школи;

Ученици првог и трећег разреда  пре подне – ПРВА смена, ученици другог и четвртог разреда и ученици одељења за децу са сметњама у развоју су ДРУГА смена.

ПРИЈЕМ ПРВАКА 31.8.2021

(улазак у школу, распоредпоучиницама)

У уторак 31.8.2021. биће организовани први сусрети одељењских старешина са ученицима првих разреда, тако да се примене све мере заштите од ширења вируса (физичка дистанца, заштитне маске, представљање и разговори у малим групама, паузе између састанака са обавезним мерама за чишћење и припрему простора). У табели се налази распоред пријема ученика по групама. Одељењске старешине ће контактирати ученике и организовати састанке.

Први родитељски састанак ће бити реализован у складу са могућностима и начинима рада у околностима у којима се налазимо и о томе ће бити благовремено обавештени.

Ученицима желимо срећан почетак нове школске године!

Колектив Техничке школе из Ужица