Распоред писмених провера знања – први класификациони период