Распоред писмених провера знања – други класификациони период