ТЕМЕ ЗА МАТУРСКИ ПРАКТИЧАН РАД,
ПИТАЊА ЗА УСМЕНИ ИСПИТ ИЗ ИЗБОРНОГ ПРЕДМЕТА
И ТЕМЕ ЗА ЗАВРШНИ ИСПИТ

за 2021-2022. школску годину:

Подручје рада: МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА

Образовни профил: ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ (CNC) МАШИНА

ТЕМЕ ЗА ЗАВРШНИ ИСПИТ

Образовни профил: Приручник за полагање завршног испита – ОПЕРАТЕР МАШИНСКЕ ОБРАДЕ 

теме

Подручје рада: ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО

Образовни профил: ТЕХНИЧАР ЗА ОБЛИКОВАЊЕ ГРАФИЧКИХ ПРОИЗВОДА

 

Подручје рада: ГЕОЛОГИЈА, РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈА

Образовни профил: ТЕХНИЧАР ЗА РЕЦИКЛАЖУ – ЛИСТА РАДНИХ ЗАДАТАКА

Подручје рада: ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
Приручник за полагање матурског испита – Електротехничар информационих технологија
Приручник за полагање матурског испита – Електротехничар телекомуникација
Приручник за полагање матурског испита – Техничар мехатронике

Подручје рада: ШУМАРСТВО И ОБРАДА ДРВЕТА

Образовни профил: Приручник за полагање завршног испита – Оператер за израду намештаја

Теме

ТЕМЕ ЗА ЗАВРШНИ ИСПИТ ЗА УЧЕНИКЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ

ТЕМЕ ЗА ЗАВРШНИ ИСПИТ ЗА УЧЕНИКЕ КОЈИ СЕ ВАНРЕДНО ШКОЛУЈУ

Образовни профил:  ЗА СВЕ ОБРАЗОВНЕ ПРОФИЛЕ

Дозвољени прибор

Погледај више