У среду, 4. маја 2022. године врши се промена смена:

  • у прву смену иду први и трећи разред
  • у другу смену иду други и  четврти разред и одељења ученика са сметњама у развоју.